Västerbotten distrikt

Västerbotten distrikt

Styrelse

Postadress
Föreningen Norden Västerbotten f.d Nordiskt informationskontor
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

Tillfällig besöksadress från och med oktober 2018 och under 2019:
Tullkammaren, Thulegatan 1, Umeå, ingång mot gården.

Ordförande
Sven-Olov Edvinsson

Vice ordförande
Bengt Lidström

Ordinarie ledamöter

Anders Lindqvist
Per-Olof Marklund
Rune Åkerlund
Maritta Holmberg
Cathrin Alenskär

Adjungerad ledamot
Annika Nordenstam
Thomas Hartman

Vakant, Föreningen Nordens Ungdomsförbund