Västerbotten distrikt

Västerbotten distrikt

Styrelse

Post- och besöksadress
Föreningen Norden Västerbotten ( Vi har kontor i fd Sliperiets lokaler, nuvarande Curiosum)
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

 

Ordförande
Sven-Olov Edvinsson

Vice ordförande
Bengt Lidström

Ordinarie ledamöter

Anders Lindqvist
Per-Olof Marklund
Rune Åkerlund
Maritta Holmberg
Cathrin Alenskär

Ersättare
Sara Sarvi
Sture Johansson
Lauri Karinkanta
Ola Thunstedt

Adjungerad ledamot
Thomas Hartman
Vakant, Föreningen Nordens Ungdomsförbund