Tillställning

Distriktsstämma

Föreningen Norden Västerbotten håller årsmöte på Umeå Folkets Hus.
Mötet inleds med lunch kl 12.00.

Notera att Umeås internationella litteraturfestival äger rum i Folkets Hus samma helg.
Program LITTFEST >