Tillställning

Årsstämma Föreningen Norden 31 mars 2020

Varmt välkommen till årsstämma för Föreningen Norden Västerbotten!

Kallelse och dagordning är utskickad till våra lokala medlemsföreningar.

Mötet äger rum tisdagen den 31 mars 2020, kl 14-16 i Curiosums lokaler, Östra Strandgatan 32, Umeå.

För mer information kontakta Sven-Olov Edvinsson, ordförande. E-post: sven-olov.edvinsson(a)umea.se.