Årsstämma Föreningen Norden

Varmt välkommen till årsstämma för Föreningen Norden Västerbotten!

Kallelse och dagordning är utskickad till våra lokala medlemsföreningar.

Mötet äger rum tisdagen den 31 mars 2020, kl 14-16 i Curiosums lokaler, Östra Strandgatan 32, Umeå.

För mer information kontakta Sven-Olov Edvinsson, ordförande. E-post: sven-olov.edvinsson(a)umea.se.