Sammanslagning av informationskontor och distrikt

Årsstämmorna den 24 mars 2018 beslutade att slå samman Föreningen Norden-informationskontoret i Umeå och Föreningen Norden Västerbotten till en organisation med det nya namnet: Föreningen Norden Västerbotten. Den nya föreningen kommer att agera distrikt och arbeta vidare i enlighet med den verksamhet som tidigare bedrivits under namnet Nordiskt informationskontor i Umeå.

Till ny ordförande för föreningen valdes Sven-Olov Edvinsson, Umeå. Verksamhetsledare för Föreningen Norden är även fortsättningsvis Annika Nordenstam.

För mer information kontakta: annika.nordenstam(a) norden.se