Årsstämma Föreningen Norden Västerbottens distrikt genomförd

Den 25 februari 2017 höll Föreningen Norden Västerbottens distrikt stämma på Väven i Umeå. För mer information se protokoll.