Vad händer på informationskontoret?

OBS! Nordiskt informationskontor i Umeås hemsida och facebooksida uppdateras oftare än denna sida. Besök oss gärna där.

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:
– Utveckla en nordisk projektidé
– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel
– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder
– Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden
– Arrangera en konferens med nordiskt tema