Västerbotten distrikt

Västerbotten distrikt

Om föreningen

Sammanslagning av två föreningar i Västerbottens län 

 

Föreningen Norden Västerbottens distrikt och Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå har i samband med årsstämmorna den 24 mars 2018 slagits samman till en organisation. Det innebär att den nya distriktsföreningen kommer att agera både distrikt och arbeta tillsammans med Föreningen Nordens lokalavdelningar i länet, samt fortsätta sin verksamhet som tidigare drivits inom ramen för informationskontoret.

Föreningen har under 2018 en heltidsanställd verksamhetsledare, en egen webbplats: www.nordeninfo-umea.se och facebooksida, som vi uppmuntrar intresserade av nordiska frågor i länet att ta del av.

Föreningen Norden Västerbotten arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Under 2018 fokuserar vi särskilt på Kvarkensamarbete och med att arbeta i nordiska samarbetsprojekt med nordliga regioner och vänorter i Norden. Teman vi arbetar med är integration, jämställdhet och ungas psykiska ohälsa.

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:
– Utveckla en nordisk projektidé
– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel
– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder
– Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden
– Arrangera en konferens med nordiskt tema

I Västerbottens län finns det aktiva lokalavdelningar i Bjurholm-Nordmaling, Lycksele, Skellefteå samt Umeå. Länkar finns i spalten till vänster.

Kontakta oss gärna ifall du vill starta upp en ny avdelning där du bor. Vi kan hjälpa till!