Västerbotten distrikt

Västerbotten distrikt

Om föreningen

Föreningen Norden Västerbotten

Föreningen Norden Västerbottens distrikt och Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå är sedan 2018  ombildade till en organisation som heter Föreningen Norden Västerbotten. Det innebär att den nya distriktsföreningen agerar såväl distrikt som informationskontor. Föreningen fortsätter att arbeta tillsammans med Föreningen Nordens lokalavdelningar i länet, och fortsätter den verksamhet som tidigare drivits inom ramen för informationskontoret.

Föreningen har en anställd verksamhetsledare, en egen webbplats: www.nordeninfo-umea.se och facebooksida, som vi uppmuntrar intresserade av nordiska frågor i länet att ta del av.

Föreningen Norden Västerbotten arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Vi fokuserar vi särskilt på Kvarkensamarbete och med att arbeta i nordiska samarbetsprojekt med nordliga regioner och vänorter i Norden. Teman vi arbetar med är integration, jämställdhet och ungas psykiska hälsa.

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:
– Utveckla en nordisk projektidé
– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel
– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder
– Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden
– Arrangera en konferens med nordiskt tema

I Västerbottens län finns det aktiva lokalavdelningar i Bjurholm-Nordmaling, Lycksele samt Umeå. Länkar finns i spalten till vänster.

Kontakta oss gärna ifall du vill starta upp en ny avdelning där du bor. Vi kan hjälpa till!