Styrelse

Postadress
Föreningen Norden Västerbotten
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

Ordförande
Håkan Björk
070-606 00 73, h.bjork@norden.se

Vice ordförande
Bo Nilsson
0932-103 89, bo.leander@home.se

Sekreterare och kassör
Ulf Lassén

Ordinarie ledamöter
Cathrin Alenskär, Umeå kommun
Bengt Lidström
Per-Olof Marklund

Adjungerade ledamöter
Thomas Hartman, Region Västerbotten

Suppleanter
Kirsi Abrahamsson
Carla Sandahl