Styrelse

Postadress
Föreningen Norden Västerbotten
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

Ordförande
Håkan Björk
070-606 00 73, h.bjork@norden.se

Vice ordförande
Bo Nilsson
0932-103 89, bo.leander@home.se

Ordinarie ledamöter

Bengt Lidström
Per-Olof Marklund
Rune Åkerlund

Adjungerad ledamot
Annika Nordenstam, kassör
Vakant, Föreningen Nordens Ungdomsförbund