Om föreningen

Föreningen Norden Västerbottens distrikt grundades 1942 och fyller 75 år 2017. Verksamheten drivs både självständigt ute i lokalavdelningarna, och på initiativ av distriktets styrelse. Föreningen Norden Västerbottens styrelse har tidigare ansvarat för driften av Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå men sedan årsstämman 2017 har Nordiskt informationskontor en egen styrelse, se webbplats, www.nordeninfo-umea.se.

umea1

Föreningen Norden-Nordiskt informationskontor i Umeå arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Under 2017 fokuserar vi särskilt på Kvarkensamarbete och Finlands 100-års jubileum. Vi förmedlar också information om nordiska stödordningar och utlysningar och deltar gärna i nya nordiska samverkansprojekt.

Till oss kan du och din organisation vända er om ni vill ha hjälp med att:
– Utveckla en nordisk projektidé
– Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel
– Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder
– Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden
– Arrangera en konferens med nordiskt tema

I Västerbottens län finns det aktiva lokalavdelningar i Bjurholm-Nordmaling, Lycksele, Skellefteå samt Umeå. Länkar finns i spalten till vänster. Kontakta oss gärna ifall du vill starta upp en ny avdelning där du bor. Vi kan hjälpa till!

OBS! Nordiskt informationskontor i Umeås hemsida och facebooksida uppdateras oftare än denna sida. Besök oss gärna även där.